Menu

Historie og fakta om klubben

Historie og fakta om klubben

Motto: Det skal være sjovt at spille at spille fodbold i Tølløse Boldklub.

Historie - Fakta: Tølløse Boldklub blev stiftet d. 6. juni 1924 og har siden starten holdt til i området omkring Tølløse Centralskole. I begyndelsen fandt omklædning sted i det fri eller privat hos den daværende formand for klubben, som boede ganske tæt ved siden af boldbanen, den nuværende grusbane.

Først i 60-erne fik klubben permanent klublokale på den gamle Tølløse Centralskole, hvor vi har holdt til indtil maj 2006, hvor vores nuværende lokaler blev taget i brug. Efter et mangeårigt forarbejde lykkedes det endelig at få nogle tidssvarende lokaler, og vi er i dag meget glade for at kunne byde vore medlemmer og gæster velkommen i store, lyse og venlige lokaler.

Klubben råder i dag over en 11-mands opvisningsbane, en 11-mands træningsbane, der kan anvendes som to 8-mands baner, en fritliggende 8-mandsbane, tre 5-mands baner, tre 3-mands baner samt en kunstgræsbane.

Klubben har et medlemstal på ca. 350 medlemmer og vi tilbyder træning til både piger og drenge. Vi bestræber os på at der er spillemuligheder for alle årgange i boldklubben, men som i alle andre klubber, kan det være svært at stille hold i de ældre ungdomsrækker. Derfor kan der i disse rækker forekomme at flere årgange spiller sammen eller vi har et samarbejde med andre naboklubber. Men vi satser på - og behøver her forældres store støtte – at bevare et lokalt hold - også som udgangspunkt for nogle gode venskaber. Bestyrelse/Ledere/Trænere/Ungdomsudvalg: Klubben er administrativt bygget op omkring en bestyrelse, et ungdomsudvalg, trænere og nogle forældrerepræsentanter.

Du kan læse mere om bestyrelse, udvalg og trænere under dette punkt.

Som i andre foreninger, er det ofte svært at finde frivillige ledere, og navnlig trænere til vores børn, hænger ikke på træerne. Det er derfor vigtigt, at "ånden" i klubben er rar og at TBK er en god klub, man har lyst til at deltage i. Og for at opnå dette - er både lederne og forældrene ansvarlige. I Tølløse Boldklub vil vi gerne at fodbold skal være en god oplevelse for alle, og vi henstiller til at publikum og spillere udviser en adfærd, som ikke virker anstødende - uanset spillets karakter og dommerens kendelser. Både spillere og dommer yder deres bedste fra den position de har på banen. Det vil vi gerne bede Jer respektere.

DERFOR: Undlad mishagsytringer - giv i stedet positive tilråb. Kort og godt - opfør Jer ordentligt.

 

Luk