Menu

Børneattester

Lov om børneattester blev vedtaget i Folketinget den 16. juni 2005. Loven er gældende fra 1. juli 2005 og indeholder krav om at indhente børneattester i forbindelse med ansættelse af personale mv. Det spiller ingen rolle om vedkommende træner/instruktør får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis.

For dansk idræt medfører loven, at alle idrætsforeninger er forpligtet til at indhente børneattester på nyansatte trænere, instruktører og ledere m.fl., som er i direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

Tølløse Bold Klub gør en aktiv indsats mod pædofili og lever selvfølgelig op til lovens krav. 

For at undgå overgreb mod børn, vil vi gøre livet besværligt for krænkeren og derved minimere risikoen betydeligt.

 

Retningslinjer omkring omgangen med børn og unge:

  • Her i klubben taler vi ordentligt til hinanden 
  • Ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe 
  • På ture er der altid mindst to trænere eller ledere med 
  • Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum 
  • Man inviterer ikke enkelte børn hjem til sig 
  • Forældrene skal opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre end vi gør og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives 
  • Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer, at noget er galt 
  • Bestyrelsen har altid pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt 
  • Der bliver indhentet børneattest på alle trænere/instruktører, der har direkte kontakt med børn under 15 år, jfr. Lov om indhentelse af børneattester. 
Luk