Menu

Regler for brug af kunstgræsbanen


Regler for brug af banen

1. Anvendelse af arealet

 • Ved arealet forstås inden for hegnet til Kunstgræsbanen, herunder terrassen
 • Kun spillere, ledere og tilskuere for de hold der benytter banen, må befinde sig på arealet
  Mad og drikkevarer må ikke medbringes på arealet
 • Rygning er ikke tilladt på arealet
 • Der må ikke medbringes dyr på arealet
 • Der må ikke opsættes stole, bænke eller lignende på arealet
 • Der må ikke smides affald, tyggegummi, tape, glas og lignende på arealet
 • De tildelte tider overholdes nøjagtigt. Ved lejemålets ophør skal arealet være ryddet for kegler, bolde og andet udstyr
 • Når banen forlades, skal den ansvarlige lejer sørge for aflåsning af alle adgangsveje
 • Hvis kæden er sat for trappen til terrassen må denne ikke benyttes.

 

2. Fodboldstøvler

 • Der må kun anvendes fodboldstøvler med gummiknopper
 • Metalknopper må ikke benyttes
 • Fodboldstøvler skal børstes rene inden kunstgræsbanen betrædes

3. Materiel

 • Målene må ikke slæbes, da banen herved beskadiges.
 • Mål eller andre genstande skal bæres eller køres på hjul.
 • Der må ikke medbringes spidse rekvisitter, stole og lignende på banen.

 

4. Overtrædelse

 • Overtræder man ovennævnte regler eller anvender banen uden tilladelse, vil dette medføre umiddelbar bortvisning samt krav om betaling af leje, erstatning mv.

Det er træneres, pædagogers og læreres ansvar at reglerne overholdes og arealet efterlades frit for affald og lignende.

Luk