Menu

Kontingent FAQ

Fra juni 2018 er Tølløse BK (TBK) gået over til et nyt system, som er DBU's officielle
kontingentsystem i samarbejde med Clearhaus og Nets.


Der bliver sendt en mail ud til alle med et betalingslink. Fædrebold er de første, der går over på
denne betalingsmåde for foråret 2018 og resten af klubbens hold følger med til september ved
opkrævningen for efterår 2018.


Fremadrettet vil man blive opkrævet april gældende for første halvår og september gældende for
andet halvår.

 


Automatisk opkrævning via betalingskort.


Kontingentsystemet fungerer på samme måde, som man fx kender det fra fitnesscentre, TV2 play
og mange velgørenhedsmedlemskaber etc., hvor man automatisk bliver opkrævet via sine
kortoplysninger. Systemet modtager alle almindelige betalingskort f.eks. Dankort, Visa og
Mastercard.


Når man melder sig ind og betaler første gang, så opretter man sig samtidigt i
abonnementsordningen med sit betalingskort til automatisk betaling af kontingent. Fremadrettet
bliver så automatisk på sit kort april og september for aktive medlemmer og kun april for passive.


Er ens kort udgået eller spærret, så registrerer systemet det automatisk, når det forsøger at
trække kontingentet på betalingsdagen, og i stedet vil der så blive sendt en mail ud med et
betalingslink, hvor man så kan oprette det nye kort, man benytter. Det kan også ske, at der ikke er
økonomisk dækning på kortet til at trække beløbet eller ens kortudsteder af en anden årsag
afviser betalingen. Der kan også i meget få tilfælde være et teknisk backend-problem hos
ClearHaus eller Nets, som gør, at kontingentet ikke kan blive trukket. I alle tilfælde, så vil man
ligeledes automatisk få en mail i stedet for, hvor man så kan oprette sit kort igen eller et nyt kort.


Denne mail kommer automatisk til dig. Som medlem behøver du derfor ikke informere om, at du
har skiftet kort. Systemet vil automatisk registrere det ved først kommende trækning, og derfra
sende mail ud til dig, hvor du registrerer det nye kort.


Når der er opkrævet på ens kort, så modtager man en kvitteringsmail. Dog fra opkrævningen i
systemet til at pengene faktisk bliver trukket fra ens konto, kan der dog godt gå nogle dage. Det
varierer fra bank til bank. Det vil sige, at man kan opleve at få en kvitteringsmail, selvom pengene
først blive trukket fra banken fx to dage efter.

 


Man skal aktivt melde sig ud.


Det er vigtigt, at man husker at melde sig/sit barn ud hos TBK (ved mail til
tbkinfo1924@gmail.com) – ligesom det faktisk altid har været – hvis man ikke længere ønsker at
være medlem af klubben. Hvis man ikke melder sig/sit barn aktivt ud, så fremstår man fortsat som
medlem, og der bliver således fortsat trukket kontingent hvert halve år. Lige så snart man melder
sig ud, så vil man ikke længere blive opkrævet for kontingent. Det er ens eget ansvar at melde
sig ud. Det er ikke nok kun at sige det til træneren.


Som hjælp, hvis man har glemt at melde sig/sit barn ud, så er det også lagt ind, at en uge inden
hver kontingentkørsel, så modtager man en reminder om, at der nu er kontingentkørsel, hvor man
så kan nå at melde sig/sit barn ud, hvis man ikke har husket det. Den reminder fungerer også
generelt til, at oplyse om nu bliver der opkrævet kontingent.

Vigtigt med opdateret mail.


Det er vigtigt, at man har en opdateret mailadresse, så man kan få notifikationerne med, at der
bliver kørt kontingentkørsel og få sendt ny betalingslink, såfremt man har skiftet kort eller det er
blevet spærret af anden grund. Hvis man i fremtiden ændrer den, så kan det gøres på din/dit
barns DBU-profil, som man fik login til via mail, da man meldte sig/sit barn ind i sin tid. Man logger
ind i højre hjørne af hjemmesiden: www.dbu.dk (direkte link: MitDBU:
https://mit.dbu.dk/Login.aspx?ReturnUrl=%2f ) . Alternativt kan man kontakte TBK for hjælp, hvis
man skifter mail.

 


Om det nye kontingentsystem


Kontingentsystemet er DBU’s kontingentsystem, i samarbejde med firmaet Clearhaus og Nets, og
flere og flere klubber går nu over til denne løsning. Ens kortoplysninger vil hverken TBK eller DBU
få indsigt i. De kommer kun til at være i et sikret miljø hos Clearhaus og Nets, som skal leve op til
de meget strenge regler, som der er på dette område.


TBK er gået over til denne løsning for, at det skal være nemmere og mere automatiseret for både
TBK, men også alle medlemmerne. Derfor har TBK besluttet, at medlemmerne skal benytte denne
ordning, så vi undgår tunge arbejdsgange med manuelle og individuelle aftaler om betaling, som
ville give en større administrativ byrde for TBK og også mulighed for større fejl.


Det gebyr som Clearhaus og Nets pålægger for kortoverførslerne, vil blive opkrævet som et
administrationsgebyr ved betalingerne.


Erfaringer andetsteds fra – og også TBK’s sigte - er, at medlemmerne oplever, at det er meget
nemmere end tidligere. Samt at det frigør administrative ressourcer, og giver en højere succesrate
i forbindelse med at få kontingentkroner indkrævet, og de ressourcer kan klubben så bruge på at
gøre klubben endnu bedre for medlemmerne.


Så vi håber at efter noget tilvænning, så vil alle parter synes, at det er en god løsning.

Luk