Menu

Referat - Generalforsamling Tølløse Boldklub 16. juni 2021

15. januar 2024 kl. 14:00

1. Valg af dirigent

Alan Lange valgt

Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.

 

2. Valg af stemmetællere

Søren Christian Thomsen og Jacob Ølgaard valgt.

 

3. Beretning fra formanden

Henrik Krogh berettede at 2020 var året hvor vi lærte om corona. Der har stort ikke været nogen aktiviteter. Men da landet lukkede ned, lukkede sporten også ned. Vi er først kommet i gang igen her i 2021. Der er derfor ikke ret meget at berette. Der bliver også nævnt lidt om det i regnskabet.

 

4. Beretning fra ungdomsudvalgsformanden

Henrik Krogh havde samme status. Der er ikke noget at berette, da der også har været corona. Vi har ikke spillet så meget. Det der tidligere var sandkasse nu U8 er der stor fremgang. Det kører rigtig godt.

 

5. Fremlæggelse af et revideret regnskab samt til orientering, et budget for den kommende sæson

2020 var et rigtig godt år. Vi kom ud med et overskud på 70.000 kr. Det skyldes at vores medlemmer er blevet hos os, og har valgt at betale kontingent til trods for manglende træning. Vi har også søgt en masse puljer til dækning af vores udgifter pga. corona. Der er nogle udgifter som vi ikke har kunnet undgå, f.eks. rengøring, den har været der selvom der har været lukket, for der skulle stadig gøres rent. Der har været nedgang i dommerregninger og klubarrangementer, og bøder i særdeleshed. Vi har lagt et budget for 2021 Vi forventer et overskud, og igen et fint regnskab. I budgettet for 2021, er der en ny post banko. Vi vil gerne afprøve det igen for at lave en ny indtægtskilde. Det bliver først med start i efteråret. Regnskabet er godkendt.

 

6. Indkomne forslag

Ingen forslag

 

7. Fastsættelse af kontingent

Vi fastholder kontingentet

 

8. Valg af bestyrelse i henhold til §6

På valg er:

Bestyrelsesmedlem: Claus Gottlob (Skal vælges for en 2-årig periode, genopstiller) Genvalgt

Bestyrelsesmedlem: Katja Martinsen (Skal vælges for en 2-årig periode, genopstiller) Genvalgt

Bestyrelsesmedlem: Vakant (skal vælges for en 2-årig periode) Jacob Ølgaard 2 år, Kim Kristiansen 1 år

Bestyrelsessuppleanter: René Aistrup (genopstiller ikke) og Mads Elkjær (genopstiller ikke)

Jakob Christensen, Heinrich Rygaard Nielsen valgt.

 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Revisor Charlotte Dahl Olsen (modtager genvalg) GenvalgtRevisor Søren Christian Thomsen (modtager genvalg) Genvalgt

Revisorsuppleant vakant

 

10. Eventuelt

Målene, er det os eller kommunen. Det er kommunen, men det er os der siger til hvis de ikke er i orden. Sæsonen er ved at være slut, men Claus er i gang med at tjekke op på dem som skiftes.

Luk