Menu

Referat - Generalforsamling TBK 26.02.2020

Katja Martinsen
07. marts 2021 kl. 11:47

Generalforsamling TBK 26.02.2020

Pkt.1 Valg af dirigent

Alan Lange blev valgt som dirigent.

Pkt. 2 Valg af stemmetællere

Charlotte og Linda blev valgt som stemmetællere.

Pkt.3 Beretning fra formanden

Formanden fremlagde sin beretning.

”Jeg vil gerne starte med at byde alle hjertelig velkommen, det er dejligt at se så mange fremmødte. Jeg tror vi har slået fremmødte fra sidste år.

Når jeg ser tilbage på det forgangne år, så er der igen sket en masse i og omkring Tølløse Boldklub. Igen et år med mange udfordringer.

Og hvordan går det så i Tølløse Boldklub, jo jeg ville ønske at jeg kunne sige at det bare går rigtig godt, og at der ikke er noget at være bekymret for. Det er desværre ikke tilfældet, det går faktisk ikke så godt, og slet ikke når vi taler om frivillighed, støtten og økonomi.

Da jeg for 2 år siden tiltrådte som formand, var det et af mine store mål, at få gang i frivilligheden i Tølløse Boldklub, at få skabt et fællesskab, om det så gjaldt grøn dag/klubdag i klubben eller til stævner, eller noget helt andet, så skulle der bare gang i frivilligheden tænkte jeg. Hvor kunne det være fedt, hvis man kunne få gang i TBK, lige som den gang jeg selv var en lille dreng, og gik til sport. Hvor man gerne kom en ½ til 1 time før man skulle træne, bare for at sidde og hygge med sine venner. Eller hvis der var stævne, klubdage eller halbal, så var det da ens familie der hjalp til. Jeg ved godt at der er løbet meget vand igennem åen siden da og tiden er også bare blevet en anden. Men hvor kunne det være fedt. Er idrætsforenings kulturen blevet væk?

De sidste 2 år, har det været en lang sej kamp, for at finde nogle der ville hjælpe til når der har været et eller andet arrangement i Tølløse Boldklub. Vi har set det til SuperBrugsen Cup, Aluline eller når der har været DBU runder i hallen. Gang på gang har det været bestyrelsen og en meget lille håndfuld hjælpere som har taget det store læs.

Skal en boldklub som Tølløse Boldklub overleve på den lange bane, så er jeres støtte og hjælp til div.

Arrangementer livsvigtig. Og med godt 350 medlemmer samt deres forældre og søskende, så skulle jeg da mene at der var grobund for rigeligt med støtte og hjælp.

I starten af 2019 afholdt vi SBC, igen var vi meget udfordret på at kunne skaffe hjælp blandt klubbens medlemmer.

D. 19/2-19, altså 1 uge før stævnet er der stort set ingen vagter der er blevet besat. Skønt at SBC 2019 var et meget kort stævne: fredag 17.30-20.30, lørdag 9.00-19.15 og søndag 9.00-20.00, og så vidt jeg husker så blev søndagsvagten kortet yderligere ned.

2 gange har vi inviteret til grøn dag i klubben, begge gange har deltagelsen været meget meget lille. Første gang var det bestyrelsen og en håndfuld ungsenior der udgjorde teamet. Anden gang måtte vi desværre aflyse det, fordi der ikke var nogle der meldte sig til.

3 gange har vi forsøgt at afholde træner/holdleder fest/møde, men heller ikke her har der været tilslutning nok.

Aluline 2019 blev vel nok det korteste stævne i klubbens historie. Og vel også det stævne der på mange måder skal lære os alle om, at sådan skal det ikke gøres.J eg ved godt at det var i 12 time at al info omkring stævnet kom ud til jer medlemmer, og det er selvfølgelig ikke i orden. Og det gjorde det også svært på alle måder.

Og det ses selvfølgelig også i regnskabet for det forgangne år.

Daydreamers var sjovt nok det eneste arrangement hvor det ikke rigtigt kneb med at få hjælpere til. Jeg ved ikke om det hænger sammen med at der var lovet en lille pose penge. Men alt andet lige, så var det et super træf, og DD er meget glade for at kunne bruge vores baner, og at klubben stiller op som hjælpere.

Tølløse Festivalen var igen i år at findes på vores baner. Vi skulle have deltaget med slag af franske hotdogs, men måtte i sidste øjeblik melde fra, da det kneb med at finde hjælpere til det. Desværre dukker Tølløse Festival op igen i 2020, og så skulle det gerne være allersidste gang.

Først på efteråret kastede vi os over E-sport. Katja gik med i et pilotprojekt under DBU i spillet FIFA, samt fik et hold med i esportligaen i CS:GO. Vi har yderligere fået endnu et hold med i CS:GO, og begge hold klarer sig rigtig godt. De ligger i skrivende stund på 2. pladsen. Vi er blevet spurgt om at være med i den officielle FIFA turnering i DBU, men da fristen er meget kort vil det blive meget svært. Vi er stadig i gang med at finde ud af hvordan vi rent praktisk får esport i klubben, da det også kræver kontingent, udstyr mm. Vi har ansøgt om penge til at købe udstyr, og søger også diverse puljer. Vi håber at vi i 2020 kan tilbyde esport til alle i klubben, og også meget gerne til dem uden for klubben, og på den måde får flere medlemmer i klubben.

Henover efteråret og frem til marts, havde vi igen lagt billet ind på DBU stævner i hallen. Her havde vi ligeledes slag i kiosken, hvilket vi også gør igen til næste år.

Rent fodboldmæssigt, har det været et okay år. Mange kampe er blevet spillet, mange fantastiske og sjove mål er blevet scoret. Tølløse Boldklub er en breddeklub, hvor det er lige så vigtigt at lave en god inderside, som det er at score et flot mål. 2019 var desværre også året hvor vi gik lidt ned i medlemmer på nogle af årgangene, nogle fik andre interesser, andre skulle på efterskole osv. Dog har vi i klubben et hold, der er i konstant fremdrift, og det er vores U13/14 drenge. Jeg mener at de tæller 30 spillere på denne årgang. Det er utrolig flot. Tak til alle trænere og holdledere for jeres store indsats ude på banerne.

Jeg ved godt at jeg har stået med en løftet pegefinger. Vi skal have jeres hjælp, eller kommer vi bare ikke i mål.

Lige her til slut, skal jeg minde om, at foråret så småt begynder at vise sig. Det betyder også, at der igen vil være gang i den oppe på terrassen. Jeg håber I vil være med til at sprede budskabet om at det er ”NO GO” at holde fester på terrassen: Hvis i ser noget, eller hører om noget, så har vi en aftale med SSP og politiet om at vi ringer til politiet og melder det. På den måde vil politiet kunne lave en meget større indsats hos os.

Pkt.4 Beretning fra ungdomsudvalgsformanden

Se pkt. 3.

Pkt.5 Fremlæggelse af et revideret regnskab samt til orientering, et budget for den kommende sæson

Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

Budgettet blev fremlagt.

Pkt.6 Indkomne forslag

Der var stillet forslag fra bestyrelsen om, at flytte generalforsamlingen til udgangen af marts måned. Det blev godkendt, og skal indføres i vedtægterne.Pkt. 7 Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen ønskede at hæve kontingentet med 5 %. Dette blev vedtaget, og vil være gældende fra opkrævningen i april.

Pkt.8 Valg af bestyrelse i henhold til § 6

På valg er:

Bestyrelsesmedlem: Henrik Krogh (modtager genvalg for en 2-årig periode)

Bestyrelsesmedlem: René Lykke Dahl (modtager ikke genvalg for en 2-årig periode)

Bestyrelsesmedlem: Line Ryberg-Jensen (modtager genvalg for en 2-årig periode)

Bestyrelsesmedlem: Vakant (skal vælges for en 1-årig periode)

Bestyrelsessuppleanter: Mads Elkjær (genopstiller) Torben Olsen (Genopstiller ikke)

Til bestyrelsen blev valgt: Henrik Krogh valgt som formand og ungdomsudvalgsformand, Stig Kongsfelt valgt som bestyrelsesmedlem og Line Ryberg-Jensen valgt som bestyrelsesmedlem. Som bestyrelses suppleanter blev valgt: Mads Elkjær og René Aistrup.

Pkt.9 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

På valg er: Revisor: Charlotte Dahl Olsen (modtager genvalg) Revisor: Søren Thomsen (modtager genvalg)

Revisorsuppleant: Vakant

Charlotte Dahl Olsen og Søren Thomsen blev genvalgt. Der blev ikke valgt nogen til suppleant.Pkt.10 Evt.

Michael ønsker at fælles opstartstræningen bliver for alle i klubben også senior. Drengene vil rigtig gerne have nogle at se op til. Det bør ikke lægges på en hverdag, da det vil være for sent for de helt små.

Der blev foreslået en årsafslutning for ungdomsårgangene. Det kunne være med overrækkelse af årets spiller mm. Det har været oppe før, men trænerne mente at det var forkert at kåre nogle i så unge årgange.

Der bør være flere traditioner i klubben.

Hver årgang skal melde 1 repræsentant til udvalget omkring årsafslutningen. Der kunne evt. laves en juleafslutning med spisning i hallen.

Referent Katja Martinsen februar 2020

_______________________________ ________________________________

Henrik Krogh Katja Martinsen

Formand & Ungdomsudvalgsformand Kasserer

_______________________________ ________________________________

Claus Gottlob Stig Kongsfelt

Bestyrelsmedlem Bestyrelsmedlem

_______________________________

Line Ryberg-Jensen

Bestyrelsmedlem

Luk