Menu

Referat - Generalforsamling TBK 20.02.2019

20. februar 2019 kl. 10:46

Pkt.1 Valg af dirigent

Søren Christian Thomsen blev valgt som dirigent. I overværelse af 3 fremmødte medlemmer blev generalforsamlingen erklæret lovligt indvarslet, jf. klubbens vedtægter.

Pkt. 2 Valg af stemmetællere

Tina Christensen blev valgt som stemmetæller.

Pkt.3 Beretning fra formanden

Formanden fremlagde sin beretning.

Så er endnu et år gået i Tølløse Boldklub. Et år hvor der er sket mange gode ting, men hvor vi også har været ramt af mange udfordringer.

Kalenderen sagde marts måned, og der var indkaldt til klubdag. Og til trods for at vejret ikke var det bedste, var fremmødet stort. På vores klubdag hvor vi fik ryddet op på udearealerne samt fik gået klubhuset efter. Der blev blandt andet skiftet brusehoveder, sat kosteholdere op, Køkkenet og klublokalet gennemgik en ordentlig oprydning, ligeledes gjorde boldrummet.

Denne dag blev døren fra klublokalet og ud, repareret for 3500 kr., vi må desværre erfare at døren er igen ødelagt i låsesystemet.

Det var dejligt at så mange frivillige mødte op, tak for det.

En del af klubbens fundament er regnskabet. Her har vi igen i år været ramt af manglende kontingentindbetaling og manglende indtægt i form af aflyste stævner og camp’s. Det i sådan en grad at det forgangne år har været præget af et stort økonomisk oprydningsarbejde som Bestyrelsen har brugt rigtig mange timer på. Vi har i 2018 gjort op med alle de skyldner der lå i vores system, og som det fremgår af regnskabet udgør det 32.000 kr. som klubben tager på sig som tab. Det er rigtig mange penge som klubben kunne have brugt på ting til glæde for klubbens medlemmer. I 2018 overgik vi også til automatisk kontingent-kørsel og elektronisk indmeldelse.

Hvilket betyder at medlemmerne af Tølløse Boldklub ved elektronisk indmeldelse tilføjer deres kortoplysninger hvor kontingentet bliver trukket fra. Dette er blevet gjort for at lettearbejdsgangene for bestyrelsen samt for at minimere manglende kontingent-indbetaling.

Aluline Sommercup 2018 ( Juni )
Måtte desværre aflyses grundet manglende holdtilmeldinger og dermed igen manglende indtægt. Om tidspunktet for stævnet ikke var det rigtig, eller om det var pga. for mange andre stævne tilbud på samme dag samt Final 4. er ikke til at sige. Men alt andet lige, er det rigtigt pokkers ærgerligt, at det ikke lykkedes os at komme i hus med dette stævne. Vi vil helt sikkert forsøge at gøre bedre i 2019 i en eller anden redigeret form, for de mindste årgange.

I foråret blev jeg kontaktet af trænerne for U13 og U14, de fremlagde et forslag om at slå de to årgange sammen, efter sommerferien. Da U 13 ikke var nok spiller til et 11 mandshold, og U14 en del gange henover efteråret og vinteren, måtte ned og låne spiller hos U 13.. Efter flere samtaler med trænerne henover forårssæsonen blev det besluttet at prøvede det af, desværre uden den store succes. Der var mange grunde til at det ikke lykkedes, men den væsentlige grund, var at spillerne for de 2 årgange ikke var blevet hørt om de var interesseret i sammenlægningen.Og i dag er der på en god dag, 3 spiller fra 05 årgangen tilbage i klubben. Dette er selvfølgelig meget beklageligt, og jeg tager det fulde ansvar på mine skulder. Det skal lige for god ordens skyld siges, at der arbejdes på at gendanne 05 årgangen. Så holdet genopstår med mange af de “ gamle “ spiller og ny træner.

Tølløse Festivalen var rykket fra Tølløse Slot og op på Kvadraten, som er en af Tølløse Boldklubs baner. Tølløse Boldklub var repræsenteret ved at have en Panna bane, slik og isbod, Playstation samt skydetelt. Det var et arrangement med mange lokale besøgende på vores afsvedne lukkede baner.

De lukkede baner betød et stort ekstra arbejde i forhold til at få kampene afviklet hen over sensommeren.

I September måtte FCK Camp desværre aflyses grundet for få tilmeldte.

I efteråret afholdte vi Alulinecup 2018. Der var tilmeldt over 100 hold. I år havde vi som noget nyt fået salget i kiosken i samarbejde med Gorm som er halbestyren. Her lavede vi et klækkeligt overskud til klubben. 1000 tak til de frivillige der mødte op og som var med til at få stævnet til at lykkes.

Henover efteråret og frem til jul havde vi indgået aftale med DBU om at være vært for deres indendørs stævner.

Her havde vi ligeledes salg i kiosken, samlet over de 4 weekender stævnerne varede, har vi igen tjent til klubkassen. Endnu en gang tak til de frivillige der mødte op.

Den største udfordring vi har haft i 2018, har været at skaffe frivillige nok. Hvis en boldklub af vores størrelse skal fungere på et vidst niveau hvor der er råd til nye bolde samt andre ting, så skal vi hjælpen fra frivillige, det er alfa og omega. Det har været et problem til stævnerne, OK Benzin for at beholde sponsoratet fra SuperBrugsen i Tølløse, klubdage mv. Det er nedslående at kunne konstatere, på et enkelt opslag, at 62 medlemmer har set et opslag på Facebook hvor vi efterlyser frivillige og ingen af de 62 besvare opslaget.

Det kræver mange kræfter og energi fra bestyrelsen, når de ud over bestyrelsesarbejde også skal dække vagter diverse steder.

Pkt.4 Beretning fra ungdomsudvalgsformanden

Se pkt. 3.

Pkt.5 Fremlæggelse af et revideret regnskab samt til orientering, et budget for den kommende sæson

Formand Henrik Krogh fremlagde regnskabet for 2018, som viste et underskud på 42.154,81 kr.

Underskuddet skyldes primært, at klubben har investeret i en Pannabane til 26.500 kr. Disse penge skulle være kommet til udbetaling fra fonden, men de har desværre ikke udbetalt pengene endnu. Samtidig har vi som fortalt i formandens beretning afskrevet gamle skyldnere for ca.35.000 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Pkt.6 Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

Pkt. 7 Fastsættelse af kontingent

Kontingentet forbliver uændret.

Pkt.8 Valg af bestyrelse i henhold til § 6

På valg er:

Bestyrelsesmedlem: Claus Gottlob (modtager genvalg for en 2-årig periode)

Bestyrelsesmedlem: Ulla Bjerregaard Andersen (modtager ikke genvalg for en 2-årig periode)

Bestyrelsesmedlem: Katja Martinsen (modtager genvalg for en 2-årig periode)

Bestyrelsesmedlem: Vakant (skal vælges for en 1-årig periode)

Bestyrelsessuppleanter: Mads Elkjær (genopstiller) Morten Widding (Genopstiller ikke)

Til bestyrelsen blev valgt: Claus Gottlob, Katja Martinsen. Som bestyrelses suppleanter blev valgt: Mads Elkjær og Torben Olsen.

Pkt.9 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

På valg er: Revisor: Charlotte Dahl Olsen (modtager genvalg) Revisor: Søren Thomsen (modtager genvalg)

Revisorsuppleant: Vakant

Charlotte Dahl Olsen og Søren Thomsen blev genvalgt. Der blev ikke valgt nogen til suppleant.

Pkt.10 Evt.

Henrik takkede Ulla for det store arbejde hun har gjort for klubben i de 6 år hun har siddet i bestyrelsen.

Henrik takkede Søren for at træde ind som dirigent.

Sommerstævnet bliver nok i en anden form end tidligere. Vi vil gerne have forslag til dette.

Stig Kongsfelt vil gerne være med i stævneudvalget. Michael Mikkelsen vil gerne komme med input.

Stævnet bliver d. 1. – 2. juni (Aluline Sommerstævne).

 

Referent Katja Martinsen februar 2019

Dirigent Søren Thomsen Formand Henrik Krogh

Referent Katja Martinsen

Luk