Menu

Referat - Generalforsamling 2023

15. januar 2024 kl. 14:37

Generalforsamling Tølløse boldklub 27. marts 2023

1. Valg af dirigent

Poul Erik Jensen er valgt til dirigent 

Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.

2. Valgafstemmetællere

HC og Jesper er valgt

Boldklub 27. marts 2023

 

4. Beretning fra formanden

Tølløse Boldklub bliver ikke 100 år, hvis ikke der sker noget drastisk. Fremmødet i dag taler sit tydelige sprog. VOres regnskab ser også katastrofalt ud. Hvis ikke billedet/regnskabet ændrer sig, så har vi til 2 års drift, ellers må klubben lukke. Det skyldes flere ting. Bl.a. hjælp fra spillere og forældre er næsten ikke til stede. Når vi har arrangementer, er det primært bestyrelsen der står for det hele, men der er selvfølgelig undtagelser. Det er dog altid de samme der melder sig. I min tid som formand eller tid i klubben, så er udviklingen at gå fra at være en forening til en institution hvor man sætter sine børn af for at få dem passet. Når vi indkalder til diverse ting, så er det bestyrelsens folk samt et par enkelte trænere der møder op. Det er det generelle billede de seneste par år. Frivilligheden skulle have et boost da jeg startede. Skævinge gik ind for et par år siden og lavede en gruppe på Facebook, hvor de startede på 3 frivillige til at være 500 frivillige. Hvis de har brug for hjælp, sø lægger de det ind der, og så melder folk sig automatisk på. Vi har prøvet det samme, og det gik godt de første par måneder, så døde det igen. Facebookgruppen eksisterer stadig, og vi købte også et abonnement til et program fora t få flere frivillige. Vi skal tilbage til det frivillige arbejde. I dag spørger folk hvad får vi for det hvis vi skal hjælpe. Der er ikke noget der hedder frivillighed i TBK. Det er groft sagt, men det er virkeligheden. 
Claus Vesterlyng er ny halinspektør i Tølløse Hallen, og han vil gerne selv tjene penge på de ting der afholdes i hallen, det gør så at vi ikke kan have vores kiosk, hvor vi før har tjent lidt penge. Vi kan ikke klandre Claus for det, for selvfølgelig skal han også tjene penge. En anden ting er afstanden mellem holdene og klubben er stor. Det virker som om der er mange klubber i klubben, og det hjælper heller ikke på fællesskabet. Det skulle gerne være sådan at alle hold har denne fælles følelse for klubben. Det er desværre sådan at når vi er presset på økonomien og hænder, så har vi meget svært ved at de ting vi gerne vil. Når vi sidder på møderne og finder på ting, så spørger vi hvem skal gøre det, og hvis vi skal gøre noget, så er det os selv der skal løse opgaverne. Til sidst ender vi med at sige, at der ikke sker noget i klubben, og bestyrelsen bliver mere og mere demotiverede. Der er ingen der byder ind på noget. Skal klubben overleve, så skal der ske noget ekstraordinært. Der skal forældre og spiller hjælp til. Tilbage i 00'erne, der dømte forældre selv kampe frem til børnene blev U13 spillere. I dag vil man have dommere på når børnene spiller U11. Vi kan godt sige nej til at sætte dommere på, men hvis der ikke er nogen forældre der vil. Før i tiden, så var det trænerne der tog kontakt til forældre eller spillere omkring manglede betaling af kontingent, i dag vil trænerne ikke have den opgave. Der er selvfølgelig undtagelser. Bestyrelsen skal så selv tage denne opgave på sig sammen med alt det andet. Trænerne er bestyrelsens allierede, og bestyrelsen ansigt ude på holdet. 

4. beretning fra ungdomsudvalgsformanden

Der var et hold inde til Sjællandsmesterskabet og til Futsal stævne. Vi har været så heldige at få  vores trænere på de unge årgange på kursus. Der skulle have været 8 fra egen klub, men der var kun 4. Der var desværre nogen som bare blev væk. Vi er i gang med at starte et pige hold op. Det bliver  for 5.-7. klasse. Vi har været så heldige, at træneren selv meldte sig og gerne ville starte et pigehold.

DBU er med inde over det, så vi Igen kan få pigefodbold I omegnen. Vi har et par hold som kører med spillere som træner med i årgangen over og under sit eget hold. Det er svært for de drenge der skal gå ned på holdet under, da de føler det er nederlag, men trænerne hjælper dem med at se det som en læringsoplevelse.

 

5. Fremlæggelse af et revideret regnskab samt til orientering, et budget for den kommende sæson

Regnskabet erfremlagt og godkendt.

 

6. Indkomne forslag

7. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår en stigning på 7%. og ændring af gebyr fra 5 kr. til 1 kr. Godkendt.

8. Valg af bestyrelse i henhold til §6

På valg er:

BestyreIsesmedlem:Jacob Ølgaard(Skal vælges for en 2-årig periode, genopstiller) modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: Katja Martinsen (Skal vælges for en I-årig pertode, genopstiller) modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: Kim Kristensen (skal vælges for en 2-årig periode) modtager ikke genvalg

Hans Christian Ebbe er valgt.

Bestyrelsesmedlem: Vakant (skal vælges for en 2-årig periode) modtager genvalg

Bestyrelsessuppleanter: Jacob Christensen (genopstiller) og Hans Christian Ebbe (genopstiller)

Jesper F. Thomsen valgt

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Revisar Charlotte Dahl Olsen (modtager genvalg)

Revisor Søren Christian Thomsen (modtager genvalg)

Revisorsuppleant vakant

10. Eventuelt

Luk