Menu

Generalforsamling TBK 18.03.2024

31. marts 2024 kl. 20:56

Generalforsamling TBK 18.03.2024

Pkt.1 Valg af dirigent

Poul Erik Jensen valgt til dirigent. Den er lovligt indkaldt. Der var kun et par stykker sidst, så det er rart at se så mange fremmødte.

 

Pkt. 2 Valg af stemmetællere

Stig Kongsfelt og Jacob Grande er valgt.

 

Pkt.3 Beretning fra formanden

Henrik har ikke forberedt en stor tale i år, da tingene har været lidt specielle i år. Der har været lidt snak frem og tilbage om hvordan det egentlig gik. Det er helt med vilje at der ikke er forberedt noget. Der er sket et par ting. U15 har været sydpå. De er også blevet sjællandsmestre. Noah Kongsfelt har fået en anerkendelse fra kommunen som ildsjæl. Det er dejligt at se så mange mennesker, når det er så presset en situation som vi står i. Der har de sidste par år kun kommet et par stykker, så vi bliver glade for at se så mange vil møde op. Der skal tages billeder ud til facebook så man kan se alle de fremmødte.

 

Pkt.4 Beretning fra ungdomsudvalgsformanden

Det har været fantastisk at vi har kunnet starte U6 og U7 med 27 spillere. Der er stor vækst på de små årgange og det er super fantastisk. U15 var sydpå i Italien og det var fantastisk og de vandt Sjællandsmesterskabet. U11/12, de giver sig i kast med en række som ikke er så normalt i Tølløse. De har givet sig i kast med række 1 og stor ros til det. Ungdomsafdelingen er steget en del og det er super, da vi gerne skulle blive ved med at vækste. Der er stigende forespørgsel fra helt små børn der gerne vil spille, så vi kan også få startet sandkassen op igen. Det er Mark der gerne vil være træner for dem. Pigerne har også stor vækst. Stor ros til Danni. Vi mangler en pige træner mere, så hvis nogen kunne tænke sig at hjælpe.

 

Pkt.5 Fremlæggelse af et revideret regnskab samt til orientering, et budget for den kommende sæson

Regnskabet er fremlagt og godkendt. Budgettet er fremlagt.

 

Pkt.6 Indkomne forslag

  • 2, stk 5, at udmeldelse skal ske til kassereren eller formanden. Forslag om ændring til følgende:

 

Udmeldelse skal ske via klubbens hjemmeside eller på mail til tbkinfo1924@gmail.com, men udmeldelsen træder først i kraft, når evt. restance er betalt. Der bliver spærret for opkrævning ved modtagelse af udmeldelse. Forslaget er vedtaget.

Forslag fra Stine om kommunikation:

  • Jeg syntes generelt at der mangler kommunikation. Jeg kan kun tale ud fra en træners synspunkt, men som ny træner mangler der alt. Der er ingen der kommer og siger velkommen, ingen der sætter ny træner ind i tingene. Der er ingen steder hvor der står hvem man skal tage fat i hvis man mangler redskaber, hvis man skal låne lokalet osv. der ku fx. Hænge en seddel i klubben med det. Og være et fast opslag i tbk træner gruppen, så man nemt kan finde det. 

 

Forslag fra Joan om ændret drift i klubben:

Der snakkes om at vi skal få forældrene mere med, men vi bliver nødt til at starte med os selv. (Træner og bestyrelse)

Arbejdsopgaver/udvalg i TBK - 

Økonomi og medlemsudvalg

- kasserer evt en anden som hjælper ved siden af med beskeder mv

-Bogholderi

-Velkomstpakke til nye trænere, spillere, forældre evt en ny velkomst besked, hvor der beskrives forskellige engagement til klubben og holdet mv

Sponsor og markedsføring (PR) Medie udvalg

-søgning af fonde

-aktive sponsorer

-promovere firmaer ved synlige bannere på banerne imod et sponsorat

-sponsor netværk

-god beskrivelse af Tølløse Boldklub og dets værdier

-sociale medier

-klubnyheder evt på sociale medier og i klubben

Træner og disciplinær udvalg

-trænerhåndbog

-opretholde træner kartotek

-træner/hjælper kurser - få unge trænere mere på banen 

-trænermøder med henblik på sparring og samarbejde i mellem årgangene

-konflikthåndtering på en konstruktiv måde evt tilbyde kursus, hvor man kan invitere fagfolk såsom DGI-konsulent , Kultur og Fritids repræsentant

Praktisk og materialeudvalg

-overblik og vedligeholdelse både inde og ude

-kontakt til kommunen

-planlægning af arbejdsdag i klubben

-baner og mål/mål net 

 

Forslag 1: 

Jeg vil foreslå, at man ikke kan spille kampe i TBK, hvis ikke man lægger 2 timers arbejde i løbet af en sæson (uanset alder - forældre kan godt lægge de 2 timer for spillere under fx 14 år. ) Eller man kan vælge at betale dobbelt kontingent, hvis man ikke føler man har tiden.

 

Forslag 2: 

For at spare penge, skal holdene på skift tage rengøringen. Det er en del af de 2 timer de skal lægge i løbet af et år. 

Dvs man når at have 3-4 uger på et år, hvor man en gang i løbet af den uge, skal gøre hele klubben ren.

 

Der er flertal for at bestyrelsen skal arbejde videre med alle forslag.

 

Pkt. 7 Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstillede, at kontingent for 2024 forblev uændret, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen.

Forslag til at kigge på kontingenterne så de bliver mere ensrettet. Lave vores kontingenter så vi ligger på linje med andre klubber vi sammenligner os med.

Pkt.8 Valg af bestyrelse i henhold til § 6

På valg er: 
Formand: Henrik Krogh (modtager genvalg) Joan Kongsfelt blev foreslået. Henrik fik 14 stemmer. Joan fik 26 stemmer. 3 blanke stemmer.
Kasserer: Katja Martinsen (for en 2-årig periode modtager ikke genvalg) 
Bestyrelsesmedlem: Line Ryberg-Jensen (for en 2-årig periode modtager ikke genvalg) Karen Christensen 
Bestyrelsesmedlem: Stig Kongsfelt  (for en 2-årig periode) modtager ikke genvalg Marc Solis
Bestyrelsesmedlem: Heinrich Rygaard Nielsen (for en 2 årig periode modtager ikke genvalg)
 
Bestyrelsessuppleanter: Jakob Christensen (genopstiller) og Jesper F. Thomsen (genopstiller ikke) Michael Vang valgt.

Da man ikke kan besætte posten som kasserer, men der er de nødvendige 5 bestyrelsesmedlemmer, så kan bestyrelsen fortsætte frem til næste generalforsamling, hvor man så kan stemme om en ny kasserer.

 

Pkt.9 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

På valg er: Revisor: Charlotte Dahl Olsen (modtager genvalg) Revisor: Søren Thomsen (modtager ikke genvalg) Revisorsuppleant: Vacant

Charlotte Dahl Olsen er valgt. Line Ryberg-Jensen valgt. 

Pkt.10 Evt.

 

Luk