Menu

Generalforsamling 29. januar 2014

01. februar 2015 kl. 21:22

Referat af generalforsamling d. 29.01.2014 i
Tølløse Bold Klubs lokaler kl. 19.30.

 

17 personer var mødt frem til generalforsamlinger.

 

  1.      Valg af dirigent
  2.      Valg af stemmetællere
  3.      Beretning fra formanden
  4.      Beretning fra ungdomsudvalgsformanden
  5.      Fremlæggelse af et revideret regnskab samt til orientering, et budget for den kommende sæson
  6.      Indkomne forslag
  7.      Fastsættelse af kontingent
  8.      Valg af bestyrelse i henhold til § 6 i vedtægterne.
  9.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  10.   Eventuelt

 

 

Ad pkt. 1.:        Valg af dirigent – Alan Lange

Ad pkt. 2.          Valg af to stemmetællere  - Stig Kongsfelt, Lars Widstrup

Ad pkt. 3.          Beretning fra formanden:
Mange aktiviteter har været i gang i år:

Malermester Tom Pedersens Cup i februar, SuperBrugsen Cup i februar/marts, Slotsløbet i maj, Mikrofodboldskole i juni, Kommunemesterskab i august, Malermester Tom Pedersen Cup i november, Frode Laursen Cup i november/december – afløseren for Danske Bank Cup

Den sportslige indsats i klubben: Ungdommen:

Stort frafald på ungdomsholdene, en del stoppede, en del skulle på efterskole, og en del flyttede til Hvalsø, enkelte valgte at blive og spille med U15.

Også på pigesiden har der været en vis tendens til frafald, igen samme årsager som hos drengene. Vores ambitionsniveau må derfor være at kunne tilbyde træning, til de hold som bliver og hvor der er spillere nok.

Vi har haft 4 hold til SM, blandede resultater, men super flot indsats fra alle holdene – jeg tror de syntes det var rigtigt spændende at opleve de afsluttende kampe.

Stor deltagelse i 3-mands, 5-mands turneringer for alle vores mange børnehold.

Stor succes med opstart af vores sandkassehold i foråret, og fra sommerferien og fremefter har det næsten væltet ind med nye medlemmer – der er ca. 20 børn på holdet fordelt over et par årgange – skønt med så mange glade og nye børn på de yngste årgange.

Vi havde også fire hold med i pokalturneringen, Faxe Kondi ungdomspokalen, desværre røg alle hold ude inden 4. runde, som først spilles til foråret. Spændende kamp mellem Tølløse og Holbæk for U14, hvor man måtte ud i forlængelse og mange straffespark inden en skuffet Tølløse-spiller brændte sit spark. Skuffelsen var stor, men der kommer heldigvis en ny chance til næste år.

Senior:

Nedrykningen til serie 3 blev jo selvfølgelig en realitet, men blev afsluttet med en sejr i sidste kamp. Efteråret startede skuffende med ikke så mange point, men vi ligger over nedrykningsstregen nu, og der kom også point ind på kontoen, bla. mod topholdet i rækken. Efter sommerferien kom en stor tilgang af helt unge spillere. Stort set alle sammen spillere, som tidligere har været i klubben, som nu har været ude at prøve kræfter med de lidt større klubber, men nu bor i Tølløse og går i skole – deres alder er nok lige omkring eller under 20 år. Det har været en fornøjelse at seniorfodbolden igen blomstrer ved deres tilstedeværelse, og at der oftest har været min. 20 mand til træning to gange om ugen. Der skal nok komme flere point på kontoen i foråret, så vi kan sikre os en vigtig overlevelse i serie 3 til næste sæson. Jeg ved allerede nu at der kommer tilgang fra tidligere spillere, og det vil være et godt supplement til spillertruppen, som den ser ud nu.

Serie 5 holdet blev placeret midt i rækken, og fortsætter i samme serie til foråret.

Øvrige ting

Udlodning fra spilleautomater – gav os godt 40.000 kr. – og ligeledes skal nævnes vores flotte røde container fra Frode Laursen, som Henrik Olsen har haft kontakten omkring. Frode Laursen har haft jubilæum, og i den anledning bad ejeren om at man indbetalte et beløb på en konto i stedet for blomster og vin og beløbet skulle deles mellem to klubber, en jysk og så TBK. Vi modtog derfor den nette sum af 31.000 kr. – containeren kostede 23.000 kr. – så vi fik 8000 kr. i hånden. Det er dejligt med den slags anerkendelse af arbejdet i klubben.

Kunstgræsset

Kunstgræsprojektet har vi i bestyrelsen brugt meget tid på. I er nok orienteret om det meste efterhånden, og vi kan kun glæde os til at lave andet arbejde og tænke på andre ting end penge i forhold til etableringen. Det er meget synligt på den gamle grusbane at arbejdet skrider planmæssigt frem – det er virkelig godt. Det bliver specielt dejligt til næste vinter at kunne tænde lyset og løbe rundt på det grønne græs. Vi håber på at indvielsen vil kunne løbe af stablen allerede den 3. maj – men mere om det på et senere tidspunkt.

Tak til de frivillige

Jeg vil også gerne takke vores indkøbere til kiosken, Heidi og Danny – altid hurtig og præcis indsats fra deres side.Ttak til Kim, som sørger for at alle børn og voksne har bolde og overtrækstrøjer. Ligeledes tak til Kim, som står for tekniktræning for vores dygtigste spillere på ungdomsholdene ligesom han også tilbyder futsaltræning til disse hold en gang om ugen. Blandet modtaget hos de ældste årgange, men vi fortsætter med tilbuddet til næste efterår, for det kan kun gøre vores spillere bedre ved at blive udfordret på flere forskellige spilletyper. Og lur mig, om ikke futsal om et par år eller 4 har overtaget det meste indendørs spil.

Ligeledes tak til alle de frivillige til arrangementer og stævner der har hjulpet med det ene og det andet – en fornøjelse at se iveren og engagementet hos alle.

Til allersidst vil jeg takke alle vores trænere og holdledere – uden jer havde vores mange børn ikke mulighed for at spille fodbold i Tølløse. I leverer time efter time en stor indsats på banen, på sidelinien og til kampene. Det er en fornøjelse at se kampe blive spillet og sejren komme i hus (og nogle gange også lidt nederlag).

Tak for ordet.

29. januar 2014.

Ad pkt. 4.          Beretning fra ungdomsudvalgsformanden, se pkt. 3.

Ad pkt. 5.         Fremlæggelse af et revideret regnskab samt til orientering, et budget for den kommende sæson. Regnskabet viser et overskud på ca. 44.000 kr. 2013 gav også overskud på kontoen, så dette er rigtigt godt. Aktivitetsniveauet skal dog fastholdes, for at indtægterne skal kunne holdes på samme høje niveau.

                             Næste års budget udviser et meget stort minus, dog variabelt med de indkomne forslag                         under ptk. 6.

Ad pkt. 6.          Indkomne forslag: 
                             Forslag 1 – ændring af §6 stk 1: Bestyrelsen udvides til 7 medlemmer etc.: 
                             - Enstemmigt vedtaget med omgående virkning.
                             Forslag 2 – Engangsopkrævning kr. 200 til dækning af klubbens eget tilskud til                   kunstgræsbanen.
                             Ændringsforslag vedtaget med 13 stemmer for, resten undlod at stemme (ordlyden     udsendes separat).

Ad pkt. 7.          Fastsættelse af kontingent. Uændrede satser i 2014

Ad pkt. 8.          Valg af bestyrelse i henhold til § 6 
                             Nuværende bestyrelse: 
                             Formand Anja Stiil, Medlem Claus Gottlob, Medlemmer Klaus Swiatek,  Ulla Bjerregaard,                        Henrik Olsen.

                             På valg er:

                             Formand Anja Stiil– modtager genvalg. Anja blev genvalgt for en to-årig periode.

                             Bestyrelsesmedlem Claus Gottlob – modtager genvalg.  Claus blev genvalgt for en to-årig                       periode.

                             Forslag til udvidet bestyrelse: 
                             Suppleant Klaus Bank Andersen ønskede at stille op, og blev valgt for en to-årig periode.

                             Stig Kongsfelt ønskede også at stille op, og blev valgt for en et-årig periode.

                             Bestyrelsen består således af:
                             Formand Anja Stiil

                             Medlemmer på valg på lige år: Claus Gottlob, Klaus Bank Andersen, Henrik Olsen

                             Medlemmer på valg på ulige år: Klaus Swiatek, Ulla Bjerregaard, Stig Kongsfelt

 

                             Bestyrelsessuppleant Lars Widstrup Jensen ønskede at opstille og blev valgt for en et-årig                      periode.

                             Bestyrelsessuppleant Carsten Hansen, modtog genvalg og blev valgt for en et-årig periode.

Ad pkt. 9.          Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

                             Ole Olsen ønskede ikke at modtage genvalg, så revisorsuppleant Søren Christian Thomsen                     stillede op, og blev valgt som revisor. Revisor Alan Lange modtog genvalg og blev valgt.

                             Claus Vesterlyng blev valgt til revisorsuppleant

Ad pkt. 10.       Eventuelt  - Intet

 

Luk