Menu

Referat fra Bestyrelsesmødet 15. juni 2015

05. oktober 2015 kl. 16:55

Bestyrelsesmøde TBK

Møde indkaldt af:                      Bestyrelsen

Mødetype:                                 Bestyrelsesmøde

Deltagere:                                   Anja, Katja, Ulla, Claus, Torben, Henrik

Læs følgende:                           Oplæg til udvalgene - fire udkast er rundsendt

Medbring følgende:                 Kalender

 


 

Referat

Pkt. 1                 Planlægning af træner/holdledermøde

Jakob Poulsen og Michael Juul kører mødet den 16. juni, punkter til diskussion er Kampklar-intro og demo – en snak om spilleformer for de forskellige aldre og årsag til ændring af både spilleform og banestørrelser. .

Til sidst vigtig info om div. Fx brug af vores omklædningsrum (man skal tage sine ting med ud). Der er lavet en plan, som oplyser om hvem der skal være i hvilke omklædningsrum. Omklædning 4 er pige omklædning, og der må kun være drenge hvis pigerne ikke er her.

 

Pkt. 2                 Klubdag (for børn, for voksne) - udmelding

Klubdag bliver d. 21/8. Mads står for det.

 

Pkt.3                  Manglende materialer - opfølgning

Kegler + bolde – materialekøb. Der samles op på manglende materiale. Anja laver en oversigt, og Torben tager kontakt til Intersport eller anden leverandør til bolde og andet materiale.

Materialet vil blive udleveret når det er ankommet eller i opstartsperioden når sommerferien er ved at være slut. Der udmeldes et tidspunkt, hvor man kan møde op.

 

Pkt.4                  Opdatering af trænerlister, bestyrelsesliste, holdbilleder?

I forbindelse med vores nye hjemmeside, findes relevant info omkring trænerne på de forskellige årgange. Når der sker trænerændringer, så skal Kluboffice opdateres som noget af det første, så det slår igennem på hjemmesiden. Derfor vil trænerlisten fremover blive nedlagt og der henvises til hjemmesiden.

 

 

Pkt.5                  Grøn dag

Grene over kunsten skal klippes, der er indgået en aftale med en der kan gøre arbejdet. Kommunen fjerner grenene.

Pkt.6                  Vimpel – layout til beslutning - opfølgning

Anna Vesterlyng har lavet forskellige layout forslag til en ny klubvimpel, bestyrelsen har nu truffet et valg, og den kan sættes i produktion. Claus holder kontakten.

Pkt. 7                 1000 kr. til Niels Lawaetz

Niels har været og fortælle om Afrika, det var et meget spændende og gav god indsigt i forskellighederne i vores og deres verden. Bestyrelsen har besluttet at støtte projektet med 1000 kr. Dagen kan evt. gentages senere i år eller primo 2016.

Pkt.8                  Deltagelse i NemVagt introduktion 24/6

Pilotprojekt med Holbæk Frivillighedscenter og NemVagt, Ulla og Anja deltager. Nemvagt er værktøj til at håndtere og samarbejde med de frivillige i foreningen på en nem og tilgængelig måde. Bl.a. Roskilde festival har stor succes med at bruge systemet.

Pkt.10               Åben for trænere/holdledere

Bestyrelsesmøder evt. åben den første halve time for trænere/holdledere. De skal meddele det inden, så vi kan sætte tid af til det.

Pkt.11               Daydreamers

17-18-19/7. De slutter søndag kl. 16. De låner klubomklædning og toiletter, og der vil være døgnbemanding. De laver en tønde hvor gæsterne kan smide en mønt til TBK. De sørger selv for toiletpapir, håndklæderuller, sæbe og rengøring. Hvis noget er ødelagt, hæfter de for det. Bestyrelsen sørger for 4-5 personer til oprydning mandag (evt. bistand fra U15 drengene, som har træningsopstart).

Pkt.12               Daydreamers – bod?

Bestyrelsen har taget initiativ til at lave en lille bod, nemlig hønseskidning Ulla og Henrik skaffer bur og høne. Indtjeningen gør naturligvis ind i driften af hele klubben.

Pkt.13               Ny hjemmeside (hængeparti)

Ulla og Anja aftaler møde med Michael vedr. den nye hjemmeside, releasedato er 1. august (plus/minus).

Pkt. 14              Vig Festival – TBK deltagelse i 2016

Klubben er blevet kontaktet af Vig Festivalen om deltagelse som hjælpere deroppe. Vi siger ja, og håber på at kunne stille med nogle friske folk. Det giver naturligvis gratis adgang til hele festivalen, og der skal præsteres 18 timers frivilligt arbejde. Der er mad på vagterne. Der udbetales et beløb plus evt. bonus til klubben for at stille med frivillige.

Pkt. 15              Udvalg – hvordan kommer vi videre?

Punktet blev kun kort berørt, og efter aftale med Jacob fra DBU Sjælland, så vender vi tilbage til ham efter sommerferien for at komme videre.

Årshjul er under udarbejdelse, og skal revideres løbende igennem det næste års tid.

Pkt. 16              Status på kunst, skraldespande, spillerbokse

Skraldespande er op.

Spillerbokse er klar, afventer opsætning. Der skal lægges fliser til at sætte boksene på. Det bliver først efter sommerferien. Klaus Swiatek er involveret i arbejdet. Der skal også fliser på opvisningen ved udskiftningsboksene.

Pkt. 17              Støvler

Torben vil gerne stå for støvlebytte-ordning. Gamle støvler kan afleveres i klubben, så de kan gå videre til andre. De kan så købes af andre for 25 kr. De 25 kr. skal gå til et godt formål. Mangler man støvler, skal man også kunne skrive til Torben, og høre om der er nogle i den pågældende størrelse.

Pkt. 18              Træningstider

Træningstider til efteråret. Anja skriver til trænerne om de er indforstået med at det fortsætter som det har været indtil nu. (Status er at de fleste skal blive på samme banestørrelser, og at kun et enkelt hold skal bruge mere træningstid).

 

Referater 25. marts kl. 16:55
Bestyrelsesmøde TBK 9/3 2016
Referater
25. marts kl. 16:54 Bestyrelsesmøde TBK 17/2 2016
Referater
25. marts kl. 16:50 Bestyrelsesmøde TBK 11/1 2016
Referater
05. oktober kl. 16:55 Referat fra Bestyrelsesmødet 15. juni 2015

Seneste nyheder

 • Referater
  Bestyrelsesmøde TBK 9/3 2016
 • Referater
  Bestyrelsesmøde TBK 17/2 2016
 • Referater
  Bestyrelsesmøde TBK 11/1 2016
 • Referater
  Referat fra Bestyrelsesmødet 15. juni 2015
Luk