Menu

Bestyrelsesmøde TBK 9/3 2016

25. marts 2016 kl. 16:55

Møde indkaldt af: Bestyrelsen

Mødetype: Bestyrelsesmøde

Deltagere: Klaus, Katja, Ulla, Claus, Thomas, Henrik

Medbring følgende: Kalender

 

Pkt. 0 Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

- Nyhedsbrev – Hvem forfatter? Når der er noget nyt, ud fra arrangementet. Microfodbold, generalforsamling, sommerstævne, kamplederkursus, klubdag Intersport.

- Bet25 -  Vi har 1000 kr. til gode, hvad skal vi gøre for dem? Vi skal nævne dem og have reklame på hjemmesiden. Meget arbejde fra vores side derfor droppes det.

- Holdtilmelding - Anja har gjort det denne gang for 8 og 11 mands. 3 og 5 mands sørger vi selv for.

- Flytning af kampe, der er knap 1 uge til at reagere.

- Træningstider på græs sender ud fredag. Græs start/midt april åbner banerne. Vinterordning indtil frigivelse af græsbaner. Kunsten indtil da. U9 skal have plads indtil frigivelse. Eksterne klubber slut 31/3..

- St. Merløse slutter også d. 31/3. Kun ½ bane fra nu. 

- Banko 3. april i samlingssalen. Flere hjælpere skal findes.

- Mobilepay - Mobiltlf. Er det nødvendigt? Fastnet hænger sammen med vagt. Møde med telefonselskab. Trådløst net. Tlf. bruges til stævne. Mobilepay er bestilt. Vi skal betale 1 % af omsætningen. Taletid bestilles, når Mobilepay er klar D. 23/5 fjernes dankort og sendes retur.

- Udlejning af klubben - Nøgler indsamlet.

- Trænermøde - Mødet flyttes til onsdag d. 31/3 kl. 18.

- Mikrofodboldskole - Brochure uddeles. Hænge plakater op. Opslag på facebook. Uddeles og ophænges på skoler, børnehaver (institutioner, hallen, Brugsen mm.)

- Slotsløbet Der er møde i næste uge.

- Opvaskemaskine Der er indhentet tilbud på opvaskemaskine og komfur samt køleskab.

 

Pkt. 1 Kort vedr. overdragelse fra Anja

Der er mange ting, men vi må tage opgaverne som de kommer. Fakturaer, der skal være kontonr.

 

Pkt.2 Ungdomsformand

Henrik Krogh er valgt. Lav billeder i ramme af bestyrelsen ned til klubben.

 

Pkt.3 Kiosk

Evt. kunne vi lave nogle slikposer og en kasse med sodavand, og evt. stille det i et aflåst rum. Kiosken skal helst være mere åben. Hvordan? Udvælg nogle personer. Tag emnet op på trænermøde. Hvis andre skal passe kiosken, så skal vi lave skemaer med kassebeholdning.

 

Pkt.4 Mailen

Ansvaret fordelt.

 

Pkt.5 Referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden

Ansvaret fordelt i forhold til hjemmeside og adgang. Facebook Tølløse Boldklub på trænermøde, at man meget gerne må lægge referater op.

 

Pkt. 6 Sommerstævne

Det er lagt op på stævner.dk. Brainstorm omkring stort stævne. Tilmeldinger er begyndt at komme.

Stævnet er for U7-U17 drenge og U9 til Oldgirls hos pigerne. Der er forslag om gadefodbold. Stævnet er fra fredag til søndag d. 24-26. juni 2016. Møde den 23/3 kl. 18.

 

Pkt.7 Rettelse af navneændring Boldklub

Metalskilt, bogstaver på muren. Hjemmeside, Facebook. Kommunen, DBU og DGI. Alle melder ind hvor det skal rettes.

 

Pkt.9 Årshjul

Oplæg, kort gennemgang.

 

Pkt.10 Bestyrelsesmøder + weekend – oversigt over opgaver

Bestyrelsesmøde, kommende datoer d. 23/3. 11/4, 9/5, 13/6, 15/8, 19/9, 10/10, 14/11, 12/12 kl. 18.30 til 20.30.

 

Træner/holdleder møde d. 17/8 kl. 18-20.

 

Træner/holdlederfest 19/11 kl. 18

 

Pkt.11 Hjemmeside

Møde med Michael. Status og muligheder for klub CMS. Opdater hjemmeside med de sidste referater samt trænermøde.

 

Pkt.12 Trænere

Opdateret liste med trænere og deres oplysninger.

 

Pkt. 13 Rengøring

Frekvensen. Hvad forventer vi? Møde med rengøringen. Gennemgang på næste møde.

 

Pkt. 14 Kridtning – kontakt til Kim/U15 piger

Kim har sagt at U 15 piger tager opgaven. U15 drenge kan overlevere opgaven. Kontakt til kommunen om første kridtning. Vi deltager i møde den 17/3 med Holbæk kommune om drift af anlæg.

 

Pkt. 15 Roskilde Festival

Det bliver ikke i år vi er hjælpere, da festivalen ligger samtidig med vores sommerstævne. Vi vil muligvis gerne næste år.

 

Pkt. 16 Evt.

Invitation om møde hos DBU. Fastholdelse af ungdommen i klubben d. 22/3 18-20 i Allerød. Vi deltager.

 

Medlemstilskud. Klares i samarbejde med Anja.

 

Sommerland Sj. Holdet betaler selv for deltagelse.

 

Der er nu fyldt mere granulat på banen på de mest udsatte steder og 11 mands målet er repareret. Kroge til mix mål afventer vi stadig.

Referater 25. marts kl. 16:55
Bestyrelsesmøde TBK 9/3 2016
Referater
25. marts kl. 16:54 Bestyrelsesmøde TBK 17/2 2016
Referater
25. marts kl. 16:50 Bestyrelsesmøde TBK 11/1 2016
Referater
05. oktober kl. 16:55 Referat fra Bestyrelsesmødet 15. juni 2015

Seneste nyheder

 • Referater
  Bestyrelsesmøde TBK 9/3 2016
 • Referater
  Bestyrelsesmøde TBK 17/2 2016
 • Referater
  Bestyrelsesmøde TBK 11/1 2016
 • Referater
  Referat fra Bestyrelsesmødet 15. juni 2015
Luk