Menu

Bestyrelsesmøde TBK 11/1 2016

25. marts 2016 kl. 16:50

Møde indkaldt af: Bestyrelsen Mødetype: Bestyrelsesmøde

Deltagere: Anja, Katja, Ulla, Claus, Torben, Henrik, Swia, Gitte

Medbring følgende: Kalender

 

Pkt. 0 Punkter til opfølgning

Intet nyt

 

Pkt. 1 Banko afrunding

Vi har fået en ny regning fra Midtsjællands Folkeblad. Den første var helt forkert. Nyt banko vil blive d. 20/3-16 kl.

13. Vi undersøger præmier og lokale til næste møde d. 17/2. Hvordan får vi varmet pølser til næste banko?

 

Pkt.2 Delegeretmøde, kort referat

Referat findes på dbu.dk Årgangsoprykning er ikke lavet om, det er stadig på gammel facon.

 

Pkt.3 Dato for møde med U10 afventer, ansvarlig

U10 møde afventer. Møde med hver årgang (trænere). Dagsorden + datoer skal være på plads.

 

Pkt.4 Besøg ADH, kl. 18.30

I morgen besøg af Holbæk Kommune kl. 18.30. ADH feb/marts billeder på busser osv. 27/1-16 kl. 19.00 fællesmøde i Holbæk kontaktperson er Katrine Lindebo.

 

Pkt.5 Spørgeskema fra DBU Sjælland

Trænerundersøgelse. Der er interesse for Futsal, spørg om dette ved møder med trænere.

 

Pkt. 6 Dato for kamplederkursus i klubregi, ansvarlig

Vi arrangerer kamplederkursus. 1500 kr. plus 80 kr. pr. deltager. Der skal findes en dato.

 

Pkt.7 Oprydning i teknikrum

Rød tavle i omklædning 1. Anden tavle i kiosken ved åbningen. Opsætning af i teknikrummet.

 

Pkt.8 Reklame for KlubLivDanmark, fremstød

Klubliv. Det meldes ordentligt ud så flere tilmelder sig. Der er lige nu 6 medlemmer. Bring det op på trænermøde.

 

Pkt.9 Generalforsamling 29.2.2016

Se dagsorden.

 

Pkt.10 Halbal 30.1.2016

Se dagsorden. Vi mødes i klubben kl. 17.

 

Pkt.11 Opstart på trænermøde i foråret, dato, ansvarlig

Trænermøde skal være anderledes end årgangsmøde. Det møde skal ligge inden start på udendørssæson.

 

Ons 16.3.2016 kl. 18-20.30. Evt. med afslutning med CL kamp. Sommerstævne. Microfodboldskole, præsentationsrunde.

 

Pkt. 12 Udvalgsarbejde, fremtid

Skal afvente til efter generalforsamlingen.

 

Pkt.13 Dato for februarmøde

Det bliver d. 17/2 kl. 18.00

 

Pkt.14 Evt.

Mulige træneremner blev diskuteret. Vi tager kontakt . Fodboldskole 11+12/6 for U6-U11. Superbrugsen Cup, der skal min. være 80 hold.

Aluline sponsor ved sommerstævne.

Slotsløb kører, det bliver den 29/5.

U15 piger mangler 15 overtrækstrøjer. Han har fået gamle spilletrøjer fra senior med numre på.

Dommerklubben billigere end DBU. Per Svensson kontaktes. Billardbordet og rundt bord skal smides ud.

Der skal skaffes 2 borde mere med stole. Vi undersøger. Rengøring. Fremlæg/klarlæg hvad der skal gøres.

Vi trænger til nye gardiner evt. rullegardiner i stedet.

Referater 25. marts kl. 16:55
Bestyrelsesmøde TBK 9/3 2016
Referater
25. marts kl. 16:54 Bestyrelsesmøde TBK 17/2 2016
Referater
25. marts kl. 16:50 Bestyrelsesmøde TBK 11/1 2016
Referater
05. oktober kl. 16:55 Referat fra Bestyrelsesmødet 15. juni 2015

Seneste nyheder

 • Referater
  Bestyrelsesmøde TBK 9/3 2016
 • Referater
  Bestyrelsesmøde TBK 17/2 2016
 • Referater
  Bestyrelsesmøde TBK 11/1 2016
 • Referater
  Referat fra Bestyrelsesmødet 15. juni 2015
Luk