Menu

Generalforsamling i Tølløse boldklub

image
10. februar 2020 kl. 22:51

Tølløse boldklub inviterer til Generalforsamling onsdag d. 26/2 kl.19:00 i boldklubbens lokaler. 

 

Forslag til bestyrelsen skal indsendes på mail : 

tbkinfo1924@gmail.com 

 

Dagsorden for generalforsamling d. 26.2.2020  i Tølløse Boldklubs lokaler kl. 19:00.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Beretning fra formanden
  4. Beretning fra ungdomsudvalgsformanden
  5. Fremlæggelse af et revideret regnskab samt til orientering, et budget for den kommende sæson
  6. Indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Valg af bestyrelse i henhold til § 6

På valg er:

Bestyrelsesmedlem Henrik Krogh (skal vælges for en 2-årig periode, genopstiller)

Bestyrelsesmedlem: René Lykke Dahl (skal vælges for en 2-årig periode, genopstiller ikke)

Bestyrelsesmedlem Line Ryberg Jensen  (skal vælges for en 2-årig periode, genopstiller)

Bestyrelsesmedlem: Vacant (skal vælges for en 2-årig periode)

Bestyrelsessuppleanter: Torben Olsen  (genopstiller ikke) og Mads Elkjær (genopstiller)

  1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Revisor Charlotte Dahl Olsen (modtager genvalg)

Revisor Søren Thomsen (modtager genvalg)

Revisorsuppleant vakant

  1. Eventuelt