Menu

Information om baneinddelinger og overholdelse af forsamlingsforbuddet

image Information om baneinddelinger og overholdelse af forsamlingsforbuddet
DBU Sjælland
11. maj 2020 kl. 09:00
Information om baneinddelinger og overholdelse af forsamlingsforbuddet

Information om baneinddelinger og overholdelse af forsamlingsforbuddet

Torsdag aften blev det klart, at fodbolden får lov at åbne igen under nogle helt særlige forhold. Siden da har der pågået drøftelser med både DIF, DGI og KL om åbningen af breddefodbolden. Der må som tidligere meldt ud kun laves aktiviteter under hensyntagen til ’Fodboldens corona-regler’, som kan læses her.


Siden torsdag har tolkningen af forsamlingsforbuddet skabt debat, og for at forsøge at skabe mere klarhed modtager du nu denne mail.


Vi vil tydeligt understrege, at det er den enkelte klubs ansvar at leve op til alle myndighedernes anvisninger og retningslinjer. Det er derfor afgørende, at I sikrer jer, at I kan det, inden I genåbner jeres klub. Vi opfordrer jer under alle omstændigheder til at gå i dialog med det lokale politi for at sikre, at I overholder reglerne for forsamlingsforbuddet, som siger 10 personer pr. bane.


VIGTIG NOTE OM OVERHOLDELSE AF FORSAMLINGSFORBUDDET:

Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig stor afstand mellem banerne til, at grupper på forskellige baner ikke kommer i nærheden af hinanden, så der ikke er risiko for at bryde reglerne om forsamlingsforbuddet. Det er den enkelte forening, der selv sørger for at vurdere og har ansvaret for at etablere tilstrækkelig afstand, dog minimum to meter. Kontakt det lokale politi herom.


I skal særligt være opmærksomme på følgende forhold, inden I igangsætter aktivitet på jeres anlæg:


Opstregningen af baner skal altid foregå med kridt eller maling.

  • Det er altså ikke nok at stille kegler op, da dette ikke afgrænser en bane tydeligt og præcist nok.

Det er helt op til klubben/kommunen, hvordan opstregningen skal være på anlægget.

  • Der er dermed frihed til at vælge mellem et antal 5-mands-, 8-mands- eller 11-mandsbaner – mindre baner giver i denne situation mulighed for at få flere spillere i gang
  • Gå derfor hurtigst muligt i dialog med kommunen om opstregningen, hvis det er dem, der ejer banen og skal lave opstregningen

Der skal være minimum to meter mellem hver bane – dette gælder hele vejen rundt. Se baneanbefalinger her.

  • Der må ikke opholde sig personer i rummet mellem banerne eller andre steder rundt om banerne
  • Der må derfor ikke være tilskuere på anlægget, da anlægget så kan opfattes som et stort område med for mange mennesker forsamlet
  • Det betyder, at hvis forældre afleverer børn, skal det foregå uden for anlægget

Kunstgræsbaner og allerede opstregede 11-mands-græsbaner er noget særligt

  • Forsamlingsforbuddet siger 10 personer pr. bane. Da det er umuligt at ændre opstregningen på en kunstgræsbane, er det vores anbefaling, at I går i dialog med de lokale myndigheder om en eventuel mulighed for en anden form for opdeling. Dette kunne være brug af de røde kegler, der bruges til vejarbejde, hvor der trækkes noget minebånd i mellem. Der skal stadig være en to meters afstandsramme ved brug af dette som adskillelse. Dette skal godkendes af det lokale politi før anvendelse
    Har I allerede opstreget en eller flere 11-mands-græsbaner, opfordrer vi jer til at gå i dialog med det lokale politi omkring mulighed for yderligere baneinddeling

Klubhuse skal fortsat holdes lukket.


Som tidligere nævnt er det vigtigt, at I ikke åbner, før I er sikre på, at I overholder forsamlingsforbuddet. For at sikre dette skal I i dialog med jeres lokale politi.


Med venlig hilsen

DBU Sjælland