Menu

Nyt fra TBK - September 2015

image Ny sæson i Tølløse Bold Klub
13. september 2015 kl. 17:03
Ny sæson er gået i gang…

Ny sæson er gået i gang…

Så er vi i gang med efterårssæsonen. Den kører fra ca. 10. august til ca. 1. november. Alle turneringer for både 3-5-8 og 11 mands turneringer og stævner er i gang - og der bliver afviklet rigtig mange kampe på vores anlæg. Det giver pres på klubhuset og på banerne.

 

Det betyder at både trænere, forældre og spillere skal tage hensyn til hinanden samt følge den plan, som er ophængt i klubhuset som oplyser om fordeling i omklædningsrum og på baner. Samtidigt opfordrer vi trænerne til at sørge for at der bliver fejet i omklædningsrummene, når man er færdige - så man efterlader det i nogenlunde stand. Vi har rengøring på onsdag, fredag og søndag - og det betyder selvfølgelig, at der er dage, hvor der har været længere mellem rengøringen. Vi henstiller til at man ikke banker støvler og jord af i omklædningen, men benytter støvlevasken ved indgangen.

Der er også opsat skilt med skydefunktion ved omklædning 4, så man kan angive om det er damer eller herrer. Husk at respektere at det er dameomklædning, såfremt der er damekampe og dametræning.

 

Ny hjemmeside

Så er det med stor fornøjelse at vi kan oplyse, at vores nye hjemmeside nu er klar. Der kan være fejl på siden, og det vil vi meget gerne have jer til at hjælpe med at opdage. Hvis I suser lidt rundt på siden, og ser nogle underlige ting eller oplysninger, så skriv til tbkinfo1924@gmail.com - så kan vi få det rettet. I den forbindelse vil bestyrelsen rette en STOR tak til Michael Mikkelsen fra U10, som har lavet det store arbejde. Vi har glædet os til denne side, så det er flot at vi kunne gå i luften næsten til den tid vi havde planlagt.

 

Kridtning i efteråret

Vi siger tak til U12 drengene, som er færdige med at kridte for denne gang. Nu overtager U15 drengene, og de kridter resten af efterårssæsonen. Det er dejligt at flere hold byder ind på opgaverne, som bestyrelsen lægger ud til de forskellige årgange - opgaver, som hele klubben nyder godt af. Vi har i forbindelse med finansieringen af kunstgræsset været nødsaget til at sige ja til at kridte banerne.

 

Kontingenter for efteråret 2015

Kontingent for efteråret sendes snart ud - det betyder også at det nu er på tide at finde ud af om man i øvrigt har husket at betale for foråret. Der blev sendt kontingent ud i starten af juni - og det skulle være betalt senest ved udgangen af juni måned.

Efterårskontingentet dækker perioden fra august og indtil næste udendørsturnering starter i marts/april måned.

Hvis du er i tvivl om du har betalt, så henvend dig gerne på tbkinfo1924@gmail.com - så kan vi hurtigt tjekke det. 

Man er faktisk ikke spilleberettiget på det hold man er tilknyttet, såfremt man ikke har betalt.

 

 

Dagsorden og bestyrelsesreferater

Husk dagsorden og referat fra alle bestyrelsesmøder bliver lagt på hjemmesiden, ligesom at alle årgange er inviteret til at bede om taletid i starten af alle bestyrelsesmøde.

 

Samarbejde med byens efterskoler

Vi har indledt samarbejde med byens efterskoler for U17 drengene - og håber at se mange nye unge fodboldspillere fra både Tølløse Privat- og Efterskole, Sejergaardsskolen og Tølløse Slots Efterskole. 

Vi tilbyder eleverne at vedligeholde og udvikle deres fodboldfærdigheder i TBK, ved træning og kamp, som et supplement til deres hverdag i Tølløse. Derved opnår de også en fritid med tilknytning til andre unge mennesker i byen og på tværs af skolerne.

 

Materialekøb og nye bolde

Der er her i august blevet tilbudt nye bolde og materialer til trænerne ved to udleveringer den 5. august og 13. august. 

Til orientering koster en bold i børnerækkerne ca. 125 kr. - en bold i ungdomsrækkerne ca. 175 kr. - en kampbold i fx U17, koster omkring 400 kr. 

Når vi står overfor at skal købe over 200 bolde, så er det en stor udskrivning. En overtrækstrøje koster 40 kr. pr. stk. Så vi opfordrer alle til at være med til at passe på tingene - og sørge for at de ikke bliver væk eller glemt!

 

Kommende arbejder i bestyrelsen

Den næste måneds tid går med at planlægge indendørs tider i Tølløse hallen fredag og lørdag samt kunstgræstider - tidspunkter for indendørs og kunst vil være gældende fra ca. 1. november. 

Ligeledes planlægger vi vores Aluline Cup 2015, som løber af stablen 27.-29. november